A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete bemutatása, általános információk a szervezetről

Létrejöttének célja

A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Békés megyében, Mezőberény városában 1999-ben alakult, 12 alapító taggal, magukat hívő keresztyénnek valló baráti csoport tagjaiból.. A Gyulai Bíróság 2000. február 17-én jegyezte be 1778 számmal.

Célja: hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek segítése, köztük kiemelten a fogyatékos, beteg emberek életének segítése, részükre ellátások biztosítása, ellátások nyújtása, érdekképviseletük.

Küldetése

A szervezet küldetése, hogy a fogyatékkal élő, valamint a problémával küzdő emberek életét segítse mind testileg és mind lelkileg, szellemileg.

A segítés  egyik eszköze szociális szolgáltatások nyújtása az életvitel segítéséhez, alap és szakellátások létrehozása és biztosítása részükre, a másik eszköz a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: foglalkoztatásba vonás, a foglalkoztatás-szervezés és  munkaközvetítés, felkészítés a munkavállalásra.  Valamint védett rehabilitációs foglalkoztatási formák között foglalkoztatás nyújtása, hogy ha nem képesek, vagy nincs lehetőségük a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, akkor is hasznos tagjai legyenek a társadalomnak és dolgozhassanak.

A lelki, szellemi segítéssel keresztyén értékrendet adunk át, világképet, megerősítést abban, hogy célja és értéke van életének. Segítjük énképük, képességeik pozitív változását.  Ennek egyik eszköze a naponkénti áhítat, valamint a a különböző keresztyén gyülekezeti alkalmakra való meghívás, lelki gyakorlatokon való alkalmak hirdetése, abban való részvétel megszervezése. Ez mellett személyes beszélgetés, lelki-gondozás, problémák megoldásában való segítés folyamatosan biztosított.   A másik eszköze harangkórus, énekkórus és pantomim csoport létrehozása és programok szervezése, ahol a dalok és produkciók mind hitet adó, bátorító  üzeneteke hordoznak.

A szervezet formája

A szervezet közhasznú egyesület. 
A szervezet legfelsőbb szerve a közgyűlés, a közgyűlés közötti időszakokban az  egyszemélyes ügyvezető – elnök irányítja a szervezet munkáját. A közgyűlésnek tartozik beszámolni az elvégzett munkáról. A szervezet feletti törvényességi ellenőrzést a felügyelő bizottság látja el.

Az egyesület ügyvezető elnöke:  Balázsné Nelhübel Henriette
A felügyelő bizottság elnöke: Kocsis-Nagy Zsolt
A szervezet székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 54.

Ez mellett további 7 telephelyen működik a városban. A szervezetben az alkalmazottak száma 167 fő. Ebből szakmai munkában 32 szakember dolgozik. A többi alkalmazott a rehabilitációs foglalkoztatás részeként, mint ellátott van foglalkoztatva. Regisztrált önkéntesek száma: 210  fő, ebből rendszeres önkéntes 21 fő. A szervezet állami normatív támogatásokból és pályázati forrásokból gazdálkodik.  Valamint szolgáltatásaiért jövedelem függő térítési díjat kér.

Jövőkép

Az egyesület célja, hogy a fogyatékkal élő és a problémákkal küzdő emberek életét minél hatékonyabb szolgáltatásokkal segítse, hogy teljes életet élhessenek.

A szervezet vezetőségének meggyőződése, hogy a fogyatékkal élő embernek is az épp emberekkel azonos, vagy lehetőleg hasonló  világban, azonos körülmények és lehetőségek között kell élnie. A munkavállalás, a munkavégzés kulcs ebben, mert akkor érzi magát ő is hasznosnak és értékesnek, ha ebben helyet kap. A támogatott lakhatást nyújtó szakellátásban is családias, kis létszámú otthonokat hozott létre, amelyek méretükben a valós életben kint lévő egészséges emberek életéhez közelítő méretűek és működési formájúak. Hisszük, hogy lehetséges, hogy a  fogyatékkal élő emberek értékesnek és Isten keze alkotásának lássák magukat és képesek élni egy örömmel teli, békés teljes életet.

A Mécses Egyesület az alábbi szociális ellátásokat nyújtja:

A szociális ellátások a Napsugár Gondozási Központba egy irányítási egység alatt vannak. A Gondozási Központot intézményvezető irányítja. Az egyes egységeket szakmai vezetők.

A Napsugár Gondozási Központ integrált intézményei:

1.) Támogató szolgálat:

Az elsődleges feladata: a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetükben való életvitel segítése, gondozása, ápolása. Ezeket a feladatokat 3 fő ápoló, családgondozó végzi. E mellett a fogyatékkal élők részére szállítási szolgáltatás is működik, amely nagyon kedvezményes km áron lehetőséget biztosít részükre a szakorvoshoz, körzeti orvoshoz, kezelésekre való eljutásban.

A cél otthonukban történő ápolás, személyes gondoskodás és minél magasabb szintű önálló életvitel megsegítése.
A lakókörnyezetükben nyújt komplex segítséget a szolgáltatások hozzájutásához. Egy akadálymentes 9 fős kisbusszal és egy személygépkocsival végzik a szállítást.

2.) Fogyatékosok nappali ellátása: összesen 70 fő

A nappali otthon feladata a városban és környékén élő fogyatékos emberek, illetve fogyatékos gyermekek napközbeni ellátását szolgálja. A nappali otthon értelmi, érzékszervi és mozgásszervi fogyatékosok részére nyújt ellátást.

Reggel 8-tól délután 16-ig van nyitva az épület részükre, ez időszak alatt szakembereink folyamatos felügyeletet, gondozást nyújtanak részükre.

Délben meleg ebédet, valamint tisztálkodási, fürdési lehetőséget biztosítunk részükre. Az intézményben 3 éves kortól vehetünk fel fogyatékos gyermekeket, de a tankötelezettség miatt 16 éves kor után jellemző, hogy jelentkeznek.

Működési engedély időpontja: 2002. március 1.

3.) Fogyatékos személyek kis létszámú otthonai 4 db, 30 fő részre

A házakban élők számára támogatott lakhatású otthont biztosító  szakellátást nyújtanak. Egyesületünk otthonai állami gondozásban felnövekedett, családi háttérrel nem rendelkező értelmi fogyatékos fiataloknak jött létre elsősorban, de mára családból érkező ellátottak is élnek ott. A házakban 1 vagy 2 ágyas szobákban élnek, minden háznak van saját nappali és étkező része, konyhája, ahol a lakók önmaguk is főzhetnek, készíthetnek, amit szeretnének. Jelenleg 4  otthont működtet.

Napsugár Otthon: Működési engedélyt 2001.január 1- én kapta ott élők száma 8 fő
Harangvirág Otthon: Működési engedélyt 2005. Szeptember 21-én kapta, lakók száma 8 fő
Reményház Otthon: Működési engedélyét 2015. december 22-én kapta, lakók száma 8 fő
Ernyőház Otthon: Működési engedély 2016.szeptember 20.  lakók száma 6 fő.

4.) Pszichiátria betegek nappali otthona: 60 fő részére

A nappali otthon feladata a városban és környékén élő pszichiátriai betegek, idegrendszeri betegséggel küzdők napközbeni ellátásának, gondozásának, fejlesztésének és integrált képzésének megoldása.

Reggel 8-tól délután 16-ig van nyitva, ez időszak alatt szakembereink folyamatos felügyeletet, gondozást nyújtanak részükre.

Délben meleg ebédet, valamint tisztálkodási, fürdési lehetőséget biztosítunk részükre. Működési engedély: 2008. január 1-től kapta.

5.) Szociális étkeztetés

Célja a jövedelem nélküli hátrányos helyzetű emberek napi egyszeri meleg ételhez juttatása térítésmentesen, vagy kis összegű térítés befizetése mellett. Valamint a támogatott lakhatásban lakók számára az étkezés megszervezésének segítése, biztosítása tartozik még ehhez a szolgáltatáshoz..

A szociális étkeztetésben 7 fő részesül, de további 34 fő részére nyújt térítés mentes étkezést naponként, csak a mivel nappali ellátottak, így két alapszolgáltatásban nem lehet jelenteni őket. Támogatott lakhatásban lévők teljes létszáma igénybe veszi étkeztetésük.

A Mécses Egyesület a szociális szolgáltatások mellett nyújtott szolgáltatásai:

1.) Foglalkoztatás

Az egyesület 2003 óta védett foglalkoztatást szervez az ellátásában bekerülő emberek részére rehabilitációs célból.  Jelenleg ellátotti köréből 60 fő részére intézményen belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra van engedély, 40 fő részére munka-rehabilitációs foglalkoztatásra és 20 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, valamint   akkreditált foglalkoztatott 75 fő.

A szociális foglalkoztatás tevékenységei:

 • Kertészet: 1 hektáros földterületen gyümölcsös és zöldségtermesztés folyik, valamint 500 m2 fóliaházban primőr áru termelése. Ez egy gyakorló tangazdaság.
 • Varrodai munka: népi szőttesek, varrodai termékek készítése kékfestőből
 • Kosárfonás: vesszőből készült népi használati termékek készítése
 • Kábelszerelés, autólámpa testek kapcsolói
 • Papírzacskók és papírszatyrok gyártása
 • Képeslapok készítése
 • Szövős, illetve rongyvarrás szövés előkészítéséhez
 • Főző és tálaló konyha működtetése

2.) Napsugár Munkaerő-közvetítő Iroda megváltozott munkaképességű embereknek

3.) FényPont Önkéntes Pont Iroda önkéntes munka szervezésére és koordinálására.  

Működési struktúra

Döntési pontok

 1. A közgyűlés. A tagság dönt az ügyvezető elnök személyéről és fogadja el beszámolóját, teveit, és hagyja jóvá, vagy utasítja el. 
 2. A felügyelő bizottság ellenőrzi az ügyvezető munkáját és ellenőrzi     a beszámoló hitelességét, jelentést tesz róla a közgyűlésnek és javaslattal él az ügyvezetés munkájában. 
 3. Az ügyvezető – elnök egy személyben dönt azonnali cselekvést igénylő ügyekben, illetve azokban a dolgokban amiket magának megtart. Ezek elsősorban személyi jellegű ügyek.
 4. A vezetőségi ülések, ahol az ügyvezető és a középvezetők, egységek vezetői  együttesen döntenek és határoznak meg működési és ellenőrzési feladatokban.

A szervezet fő értékei:

 • Elkötelezett vezetőség, vezetés
 • Szakmai minőségi munka
 • Hosszú és sok éves tapasztalat
 • Hit, elhívatás

A Mécses Egyesület szervezeti ábrája

A Mécses Egyesület szervezeti ábrája

Videók